Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium (GM1) poeier (varkbrein) (37758-47-7)