N-metiel-D-asparaginsuur (NMDA) poeier (6384-92-5)